Zastrzeganie numeru PESEL!

Każda osoba pełnoletnia, która ma numer PESEL, może go zastrzec. Dzięki temu zabezpiecza się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystania jej np. w działalności przestępczej.

Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z ustawowym obowiązkiem, banki będą weryfikowały numer PESEL klienta w Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL Ministerstwa Cyfryzacji. Będzie to miało miejsce przy niektórych czynnościach bankowych, np. zawarciu umowy kredytu, otwarciu konta czy wypłacie gotówki w kwocie, która przekroczy trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nikt nie będzie mógł np.:

  • wziąć na Ciebie kredytu
  • wypłacić Twoich pieniędzy w kasie banku
  • wykorzystać Twojej tożsamości w działalności przestępczej.
  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie www.gov.pl
  • w banku – jeśli ma taką usługę (od 1 czerwca 2024 r.)

Kiedy zastrzeżesz numer PESEL, na Twoje dane nie będzie można zawrzeć umowy kredytu, otworzyć konta czy wypłacić większej gotówki. Dlatego pamiętaj, by przed taką czynnością cofnąć zastrzeżenie.

  • w urzędzie gminy lub miasta
  • w aplikacji mObywatel
  • na stronie www.gov.pl

Zastrzeżenie PESEL możesz cofnąć terminowo lub bezterminowo. Kiedy to zrobisz, możesz ponownie zastrzec PESEL po 30 minutach.

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.