TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ

Terminy realizacji zleceń

Godziny realizacji zleceń wychodzących międzybankowych:

7:20; 11:20; 13:55; 14:30; 15:50

Godziny realizacji zleceń wychodzących wewnątrzgrupowych:

7:25; 11:25; 13:50; 14:35; 15:55

Godziny realizacji zleceń wychodzących międzybankowych typu polecenie zapłaty:

8:20

Godziny realizacji zleceń wychodzących wewnątrzgrupowych typu polecenie zapłaty:

8:25