ZASTRZEŻENIA

Zastrzeżenia

Szanowny Kliencie !

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie zastrzec karę bankomatową poprzez:

– zgłoszenie do Placówki Banku,
– samodzielnie w aplikacji SGB Mobile,
– telefonicznie:

800 888 888 (bezpłatne połączenie)

+48 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)

lub pod nr telefonu +48 828 828 828 z wykorzystaniem systemu zastrzegania kart, którego operatorem jest Związek Banków Polskich.

Pamiętaj !

Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty !
Zastrzeżenia dowodów osobistych należy zgłaszać w placówkach Banku.