HISTORIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKĘPEM

Poznaj historię Banku Spółdzielczego w Skępem

Działalność Banku Spółdzielczego w Skępem datuje się od dnia 9 maja 1900 r., kiedy to z inicjatywy miejscowego aptekarza Biegańskiego wraz z innymi działaczami powołano do życia Towarzystwo Kredytowe w Skępem. Pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa Kredytowego odbyło się w siedzibie Gminy 30 lipca 1901 r., gdzie między innymi uchwalono „kredyt osobisty do 300 rubli i rozszerzenie działalności w promieniu 10 wiorst”.

W roku 1908 Towarzystwo Kredytowe zmieniło nazwę na Gminną Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową, która działała do 1926 roku przyjmując dalej nazwę Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej im. Stefczyka w Skępem.

I i II wojna światowa oraz lata okupacji to przerwana działalność w historii Banku. Mimo sporego dorobku w latach międzywojennych, wojna spowodowała duże straty zarówno materialne jak i ludzkie.

Powojenna reaktywacja działalności nastąpiła we wrześniu 1945r. już pod nazwą Kasa Stefczyka w Skępem. Pierwszy Statut spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzono 1 września 1946 r. i zarejestrowano w Okręgowym Sądzie Rejestrowym w Toruniu Wydział Zamiejscowy we Włocławku.

Kasa Stefczyka w Skępem zmieniała niejednokrotnie nazwę na Gminną Kasę SpółdzielcząBank Ludowy SOP oraz Bank Spółdzielczy w Skępem – którego nazwa przetrwała do dnia dzisiejszego.

Lata 90-te – okazały się trudne, okres przystosowania spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej, spowodował wiele zmian w strukturach organizacyjnych, sytuacji prawnej i ekonomicznej Banków.

Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się, nastąpiły pierwsze przejęcia mniejszych jednostek. Bank Spółdzielczy w Skępem przejął dwie – BS w Skrwilnie / 1-V-1997 r./ oraz BS w Ostrowitem /1-I-1999 r./, rozpoczęto otwieranie Filii i P/K.

Dużym wyzwaniem było dla Banków Spółdzielczych osiągnięcie 3 progów kapitałowych w bardzo krótkim czasie, max do 31.12.2007 r., niezbędnych do samodzielnej działalności.
Niemożliwe stało się możliwe, dzięki zaangażowaniu udziałowców Banku, Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników.

Od wielu lat wypracowywane dochody przeznaczane są na dokapitalizowanie Banku.
Współczynnik wypłacalności oraz pozostałe wymogi nadzorcze są na bezpiecznym poziomie, co daje podstawę dalszego bezpiecznego działania.

Jesteśmy obecni w życiu społecznym i kulturalnym na terenie naszego działania.
Wspieramy inicjatywy lokalnego środowiska, służymy naszym klientom od 120 lat i zdobywamy ich zaufanie.

Aktualne jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Skępem stanowią:

  • Centrala BS w Skępem, ul. Sierpecka
  • Oddział BS w Skrwilnie, ul. Rypińska
  • Filia BS w Rogowie
  • Filia nr 1 BS w Skępem, ul. Kościelna
  • Filia BS w Ostrowitem

Teren działania Banku zgodnie ze Statutem obejmuje:
Powiat lipnowski i rypiński a także powiaty sąsiednie, tj. golubsko–dobrzyński i brodnicki w województwie kujawsko – pomorskim oraz powiaty sierpecki i żuromiński w województwie mazowieckim.

Posiadamy Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w Poznaniu do którego przynależymy.

Bank Spółdzielczy w Skępem jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej w SGB-Bank S.A. w Poznaniu.

Obsługę klienta uzupełniają 4 BANKOMATY z funkcją zbliżeniową zlokalizowane w:

  • Skępem przy ul. Sierpecka 72,
  • Skępem przy ul. Klasztornej 38,
  • Skrwilnie przy ul. Rypińskiej 16,
  • Ostrowitem, gm. Brzuze

oraz bankowość internetowa i mobilna.

Udostępniamy również klientom możliwość korzystania z szybkich przelewów Express Elixir, usługi Paybynet oraz płatności BLIK, Garmin Pay, Google Pay i Apple Pay.

Bank Spółdzielczy w Skępem obchodził w 2020 r. Jubileusz 120-lecia nieprzerwanej działalności.

Jubileusz 120-lecia przypadł w szczególnym okresie – pandemii koronawirusa. Był to trudny i szczególny okres, do codziennej pracy doszedł jeszcze ogromny stres.

Stąd też obchody jubileuszowe były symboliczne, nie mniej miały na celu zachowanie pamięci o ludziach, działaczach bankowych i pracownikach, którzy w ciągu tych 120 lat przeobrażali i rozwijali Skępski Bank, tworząc karty jego historii.