WŁADZE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKĘPEM

Władze banku Spółdzielczego w Skępem

Skład Zarządu:

  • Monika Skorupska – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Cegłowski – Członek Zarządu ds. handlowych
  • Marcin Alaszkiewicz – Członek Zarządu ds. finansowych i teleinformatycznych

Skład Rady Nadzorczej:

  • Ewa Elwertowska – Przewodniczący Rady

oraz członkowie Rady:

  • Ryszard Bartkowski
  • Mariusz Gajtkowski
  • Sławomir Krzemiński
  • Waldemar Pesta
  • Ryszard Rumianowski
  • Elżbieta Rygielska